TARVITSEMME LISÄÄ HÄIRIKÖITÄ!

Rukoilen, että Kristuksen ruumiin jokainen jäsen ryhtyy häiriköksi. Me tarvitsemme häirikköjen armeijan, joka on täynnä Pyhää Henkeä, jotta he kiihottavat New Yorkin ja kaikki maailman kaupungit. He haastavat perinteiset, kuolleet seurakunnat, haittaavat johtajia, pormestareita, kaupunginvaltuustoja, yhteisöjen johtajia! Toisin sanoen, me tarvitsemme Pyhän Hengen häiriköitä, jotka liikkuvat Hengessä, julistavat Kristuksen kuninkuutta niin tehokkaasti, että kokonaiset kaupungit joutuvat hämmennyksiin!

Paavali ja Silas olivat kaksi maailman suurinta häirikköä! Raamattu puhuu miehistä, ”jotka ovat panneet henkensä alttiiksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen tähden”(Ap.t.15:26). Paavali, Barnabas, Silas ja Timoteus olivat miehiä, jotka vaelsivat Hengessä. Kuten näemme Apostolien tekojen 16. luvussa, kun Pyhä Henki kielsi heitä puhumasta Aasiassa, he tottelivat. Kun he yrittivät mennä Bityniaan, ja Henki ei sallinut heitä tehdä niin, he menivät sen sijaan Trooaaseen, Hengen johdattamina!

Paavali sai sitten näyn miehestä, joka kutsui heitä Makedoniaan. Niin he lähtivät heti paikalla Filippiin, Makedonian pääkaupunkiin. Kun he saapuivat sinne, nuori nainen, joka oli ennustaja, seurasi heitä huutaen: "Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien"(Ap.t.16:17). Siedettyään tätä monta päivää, Paavali ”kääntyi ja sanoi hengelle: ’Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä’. Ja se lähti sillä hetkellä” (Ap.t.16:18). Yhtäkkiä koko kaupunki joutui hämmennyksiin. Tämä ennustaja oli ilmeisesti ollut tärkeä turistien kiinnostuksen kohde. Nyt hän oli parantunut ja ylisti Herraa!

Paavali oli koskettanut status quo’ta, asioiden paikallista tilaa. Hän oli haastanut paholaista, joka oli elänyt mukavasti vuosikaudet. Parannetun orjattaren omistajat raahasivat sitten Paavalin ja Silaan torille tuomittavaksi kaupungin päälliköiden edessä. Syyte oli: ”Nämä miehet häiritsevät meidän kaupunkimme rauhaa”(Ap.t.16:20).

Me tarvitsemme tällaisia häiriköitä tänään!